Specialist in de openbare ruimte

CO2 prestatieladder

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen vormen een belangrijk onderdeel in onze bedrijfsvoering. We proberen de uitstoot zoveel mogelijk te beperken, daarom voeren we een actief klimaatbeleid. Onderdeel hiervan is deelname aan de CO2-prestatieladder, een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en in uitvoering van projecten. Dit is met name gericht op energiebesparing, efficiënt gebruik van materialen en gebruik van duurzame energie. Deze prestatieladder wordt beheerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen. Op de site van SKAO vindt u onder andere de documenten met betrekking tot  de materiële scope 3 emissies, ketenanalyses en keteninitiatieven van Ziut. 

Het doel van de ladder is om bedrijven te stimuleren tot inzicht in de eigen CO2-uitstoot, permanent te zoeken naar mogelijkheden tot het verminderen van die uitstoot, reductiemaatregelen daadwerkelijk uit te voeren, kennis hierover te delen en gezamenlijk met andere belanghebbenden in de sector actief te zoeken naar mogelijkheden om uitstoot gezamenlijk terug te dringen. 

Juli 2016 zijn wij beloond met het hoogst haalbare niveau! Bekijk het officiële Certificaat CO2-bewust niveau 5.
 
Inzicht
- Footprint 2016
- Footprint 2014
Footprint 2013
- Verificatieverklaring    
- Meest materiele scope 3 emissies
-
 Ketenanalyse ontmantelingsstraat
-
 Ketenananalyse TeleController
 
Reductie
- Energierapport en reductieplan    
- CO2 management 2014
 
Transparantie
- Communicatieplan    
- Energiemanagementplan    
 
Participatie
- Sector en keteninitiatieven 

 
Ziut streeft voortdurend naar reductie van CO2-uitstoot
Ziut probeert de uitstoot van CO2 zoveel mogelijk te beperken, waarvoor we een actief klimaatbeleid voeren.

Neem contact op

Bel 026 800 19 00, stel uw vraag via het formulier, of zoek een vestiging in uw buurt.

Contact
Ziut Uitgelicht
Wecycle_Ziut_Bakkie_2017_HR525x350.jpg Overhandiging Armatuur Jan-Martijn525x350.jpg smartflowerzevenaar525X350.jpg valkenburg525x350.jpg LangetrapLandgraaf525x350.jpg

Ziut wint Gouden Bakkie Award 2017

Start vervanging openbare verlichti...

Zevenaar plaatst Smartflower voor d...

Nieuw licht op Valkenburg aan de Ge...

Langste trap van Nederland verlicht...

Neem contact op

Bel 026 800 19 00, stel uw vraag via het formulier, of zoek een vestiging in uw buurt.

Contact