Specialist in de openbare ruimte

Evenementen 'Samen Slimmer'

Ziut organiseert een reeks bijeenkomsten: bedrijfsbezoeken, seminars, trainingen, inspiratie-events, rondetafelgesprekken en studiereizen. Om kennis uit te wisselen, om geïnspireerd te raken, om collega's te ontmoeten, om naar elkaar te luisteren en echt goed contact met elkaar te hebben. Juist in deze turbulente tijd vol ontwikkelingen, veranderingen en mogelijkheden.

Klik hier voor een overzicht van alle samen slimmer evenementen.

Deelnemen of informatie

Wilt u deelnemen aan één van de activiteiten? Heeft u een vraag? Wilt u collega’s ontmoeten? Of experts? Inspirators? Ervaringsdeskundigen? Neem dan vooral contact op met Wendy Daanen via 026 800 19 00 of stuur een e-mail naar samenslimmer@ziut.nl
 

2 november Dag van de westelijke gemeenten

SMART CITY
BEKIJK ‘M EENS
DOOR DE VEILIGHEIDSBRIL

In een steeds drukkere wereld wordt veiligheid een steeds belangrijker thema. Aan u de taak om de inwoners van uw stad te beschermen tegen alle verschillende veiligheidsrisico's. Of het nu gaat om bescherming tegen water, verkeersongelukken, milieurampen, inbraken of aanslagen, er wordt van u verwacht dat u er alles aan gedaan heeft om de veiligheid zo veel mogelijk te garanderen. Op de Dag van de westelijke gemeenten kijken we vooral door de veiligheidsbril naar de openbare ruimte. Benutten we de beschikbare technologieën en data wel genoeg, of kunnen we de openbare ruimte nóg veiliger maken? Diverse praktijkcases vormen stof tot nadenken...

13.00 — 13.30 — Gemeente Rotterdam
“Het verhaal achter de Willemsbrug”
Bruggen zijn kwetsbare objecten in de openbare ruimte als het gaat om veiligheid. Zo ook de Willemsbrug. De Willemsbrug speelde in de tweede wereldoorlog een belangrijke rol. Na de Duitse inval in 1940 verdedigden mariniers deze brug en de ernaast gelegen spoorbrug, waarbij de tegenstand van de Nederlandse mariniers veel sterker was dan verwacht. Meer dan 75 jaar later wordt de brug gerevitaliseerd en voorzien van nieuwe rode ledverlichting, die de brug niet alleen beter zichtbaar maakt, maar ook zijn identiteit in de avonduren teruggeeft.

13.30 -14.00 - Cunera Smit - Opgavemanager Smart City Dordrecht
“Slim omgaan met water”
De ondergrond van Dordrecht is een fragiel evenwicht van veen en water. Te veel water zorgt voor overlast, te weinig water voor verzakkingen en paalrot. Daarom moet het waterpeil scherp in de gaten worden gehouden. Dat gaat nu maandelijkse via handmatige metingen in de circa 500 peilbuizen over de stad. Afgelopen jaar zijn er proeven gedaan om dit proces te automatiseren en de informatie toegankelijk te maken voor de verschillende belanghebbenden die met de grondwaterproblematiek te maken hebben. De gemeente Dordrecht vertelt hoe zij deze problematiek aanpakt.

14.00 -14.30 Frank van der Vloed - Directeur Philips Lighting Benelux
“Big data inzetten voor een veilige verkeersdoorstroming
Een slimme en veilige stad bereik je niet alleen door metingen te doen en informatie te verzamelen. Met name de bundeling van de informatie van verschillende databronnen geeft soms verrassende nieuwe inzichten. Frank van der Vloed, directeur van Philips Lighting Benelux, vertelt hoe Philips de databases van andere bronnen combineert en analyseert om de verkeersveiligheid te vergroten.

15.00 -15.30 Nationale Politie
“Minder woninginbraken met een slimme openbare ruimte?”
Woninginbraak is een hardnekkige, veel voorkomende vorm van criminaliteit. Het heeft een grote impact op het veiligheidsgevoel van bewoners in hun eigen woonomgeving. Het terugdringen van woninginbraken en het vergroten van de heterdaadkracht is één van de prioriteiten van het huidige kabinet en de politie. Inbrekers blijven echter óók inventief. Daarom vraagt dit continue om aandacht en vernieuwing. Er zijn al ontzettend veel slimme internetconnected producten op de markt die van alles kunnen waarnemen en controleren in huis. De uitdaging is om niet alleen op huisniveau het gedrag van inbrekers te herkennen en hier vroegtijdig op te reageren, maar ook op straatniveau. Zo verplaatsen we de barrière van de muren van het huis naar de straat. Politiechef Frans Heeres heeft samen met TNO een pilot uitgevoerd om de mogelijkheden te onderzoeken en deelt de resultaten met ons.

15.30 -16.00 Brainstorm sessie - allen
“Hoe kun je bestaande middelen in de openbare ruimte slim inzetten bij calamiteiten?”
Laten we eens out of the box gaan denken met z'n allen. Hoe kunnen we nu, nadat we deze praktijkcases gehoord hebben, de openbare ruimte nog veiliger maken met de bestaande middelen?

16.00 -18.00 Rondvaart door de Maashavens & borrel
Met de rondvaartboot maken we een tocht door de Maashavens en bekijken we de Willemsbrug en de Erasmusbrug, die vanaf nu ook dient als steunbetuiging na een aanslag.

Meld u nu aan door een e-mail te sturen met daarin uw contactgegevens naar samenslimmer@ziut.nl.

  • LOCATIE: Vertrekhal, B. Franklinstraat 507, Rotterdam
  • DATUM: 2 november 2016
  • KOSTEN: geen

'Samen Slimmer' bestaat uit een reeks evenementen om kennis te delen.
We moeten elkaar blijven informeren, luisteren naar elkaars behoeften en ideeën, en leren van elkaars kennis en ervaringen.

Neem contact op

Bel 026 800 19 00, stel uw vraag via het formulier, of zoek een vestiging in uw buurt.

Contact
Ziut Uitgelicht
Wecycle_Ziut_Bakkie_2017_HR525x350.jpg Overhandiging Armatuur Jan-Martijn525x350.jpg smartflowerzevenaar525X350.jpg valkenburg525x350.jpg LangetrapLandgraaf525x350.jpg

Ziut wint Gouden Bakkie Award 2017

Start vervanging openbare verlichti...

Zevenaar plaatst Smartflower voor d...

Nieuw licht op Valkenburg aan de Ge...

Langste trap van Nederland verlicht...

Neem contact op

Bel 026 800 19 00, stel uw vraag via het formulier, of zoek een vestiging in uw buurt.

Contact