Specialist in de openbare ruimte

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ons werk heeft onherroepelijk invloed op onze omgeving. Op maatschappij en milieu, op korte en op lange termijn. Ziut staat midden in de samenleving en wil haar verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van de mens, het milieu en het maatschappelijk verkeer. We voeren een beleid waarbij we onze dagelijkse beslissingen in de bedrijfsvoering nemen op een maatschappelijk verantwoorde wijze. Lees ons MVO-beleid hier. Onze MVO-ambities hebben we tevens vastgelegd in een zelfverklaring die op het NEN publicatieplatform ISO 26000 is gepubliceerd. 

In het voorjaar van 2013 behaalden we het certificaat MVO prestatieladder 3. Dit was echter niet genoeg voor Ziut. Zodoende zijn sinds die tijd ons beleid en doelstellingen aangescherpt en uitgebreid. In het voorjaar van 2014 resulteerde dit in het certificaat MVO prestatieladder niveau 4, waar we best trots op zijn. Sinds juli 2016 hebben we zelfs het certificaat CO2 prestatieladder niveau 5 in bezit!
 

Behaalde resultaten en speerpunten

In 2013 en 2014 hebben we 30 stagiaires en 16 leerling monteurs een plek kunnen bieden. Hiermee draagt Ziut bij aan de ontwikkeling van jong potentieel Nederlands talent.  Ook de komende jaren blijven we stageplekken aanbieden en geven we leerling monteurs een plek om zich verder te ontwikkelen tot volwaardige monteurs. Hiervoor onderhouden we contacten met ROC’s en re-integratie bureaus zoals Step 2 Work.

Wij vinden het belangrijk om jong technisch talent aan te trekken voor de branche. Hiervoor zijn gastcolleges gegeven op de TU Eindhoven en zijn er contacten met het ROC Willem 1 college. Daarnaast hebben we een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de MBO-4 opleiding tot VRI-technicus die wordt verzorgd door Koning Willem 1 college in  's-Hertogenbosch en DTV consultants.

Ziut is een erkend leerbedrijf voor Transport & Logistiek (VTL), ECABO (administratief en secretarieel) en Kenteq (technische functies). Via ROC’s en overige kanalen zoals UWV en sociale dienst maakt Ziut bekend dat we een erkend leerbedrijf zijn en jongeren in een BBL traject willen begeleiden.

Ziut wil meewerken aan het verminderen van het grondstoffen- en materiaalgebruik in de keten. Hiervoor hebben we een MVO-tool ontwikkeld om de impact van het huidige grondstof- en materiaalgebruik te benchmarken met de nieuwste stand van de duurzaamheidstechniek. Het resultaat geeft de OVL beheerder een globaal inzicht in de CO2-uitstoot van het gehele areaal én de mogelijke besparing indien overgegaan wordt naar andere grondstoffen en ontwikkelingen zoals LED en het dimmen van verlichting.

Ziut heeft op de vestiging Apeldoorn een eigen sociale werkplaats opgericht waar alle armaturen vanuit de regio Noord-Oost (Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland en delen van Utrecht en Flevoland) worden ontmanteld. Hiermee bieden we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om weer deel te nemen aan het arbeidsproces en recyclen we 98% van de oude armaturen. In de komende periode gaan we onderzoeken of we deze vorm van werkaanbod uitbreiden naar de andere regio's óf uitbreiden in Apeldoorn.  
De vestiging in Weert heeft onlangs van Wecycle, een stichting die zich bezighoudt met de met inzamelen en recyclen van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen, de Gouden Bakkie Award gekregen. Ziut heeft deze award ontvangen omdat we al sinds 2005 partner zijn van Wecycle en in de categorie boven 30.000 lampen het grootste volume ingeleverd hebben. 

Ziut voert ook beleid om het restafval te reduceren. Dit heeft geleid tot een afname van 8,3% restafval in 2014 ten opzichte van 2013.  Op deze wijze dragen we een steentje bij aan het juist verwerken van afval zodat het opnieuw gebruikt wordt en de afvalberg niet onnodig vergroot wordt.

We werken continu aan het verlagen van de norm-uitstoot van het wagenpark. Bij vervanging van oude leasewagens kunnen medewerkers uit een beperkte selectie een keuze maken. Bij het samenstellen van de selectie is gelet op de CO2 uitstoot van de wagens. De gemiddelde norm-uitstoot van het wagenpark is in 2014 met 4,6 % afgenomen ten opzichte van 2013. In 2014 heeft Ziut acht hybride hoogwerkers aangeschaft en in 2015 nog eens elf. Dit levert naast winst op de uitstoot, ook op andere naieren winst op voor de burger in de stad. De motor van de wagen hoeft namelijk niet continu te draaien bij het uitvoeren van de werkzaamheden, wat scheelt in de geluidsoverlast. Bij het uitrollen van de 'monteur van de toekomst' hebben we onder andere een GPS functionaliteit geïnstalleerd waardoor onze monteurs de ideale routes rijden en geen onnodige kilometers maken. In dit kader hebben we de campagne 'focus op het nieuwe rijden' voor onze medewerkers opgezet, waar we jaarlijks opvolging aan geven. Samengevat: we rijden de ideale routes, met schonere wagens en een zuinige rijstijl.

Onze afdeling Research & Development ontwikkelt innovatieve en duurzame producten. Zo hebben we in 2013 de low cost ‘LED retrofit kegelarmatuur’ ontwikkeld. Hiermee kan het binnenwerk van een armatuur vervangen worden door energiezuinige LED-verlichting zonder het armatuur te vervangen. Dit vergroot de levensduur van het armatuur en levert een energiebesparing op.

In 2014 hebben we ALIS mede ontwikkeld. Dit is een softwareprotocol waarmee beheerders van de openbare ruimte op afstand meerdere systemen (van verschillende leveranciers) kunnen aansturen. Daarnaast hebben we een autonoom klokschakelsysteem ontwikkeld waarmee verlichting geschakeld kan worden. In 2015 ontwikkelden we de 'TeleController', een telemanagementsysteem om verlichting op afstand aan te sturen en zo energie te besparen. 

 

Ons werk heeft onherroepelijk invloed op de omgeving.
Onlangs behaalden we het certificaat CO2 Prestatieladder niveau 5. Ook hebben we inmiddels de MVO Prestatieladder niveau 4. Die hadden we reeds op niveau 3, maar die is nu verhoogd.  

Neem contact op

Bel 026 800 19 00, stel uw vraag via het formulier, of zoek een vestiging in uw buurt.

Contact
Ziut Uitgelicht
Wecycle_Ziut_Bakkie_2017_HR525x350.jpg Overhandiging Armatuur Jan-Martijn525x350.jpg smartflowerzevenaar525X350.jpg valkenburg525x350.jpg LangetrapLandgraaf525x350.jpg

Ziut wint Gouden Bakkie Award 2017

Start vervanging openbare verlichti...

Zevenaar plaatst Smartflower voor d...

Nieuw licht op Valkenburg aan de Ge...

Langste trap van Nederland verlicht...

Neem contact op

Bel 026 800 19 00, stel uw vraag via het formulier, of zoek een vestiging in uw buurt.

Contact